woensdag 2 december 2009

Over de solidariteit van de Verenigde Naties met Palestina

In 1977 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 29 november uit als “Internationale Dag van de Solidariteit met het Palestijnse volk” [resolutie 32/40 B]. Het was natuurlijk geen toeval dat de datum voor dit evenement dezelfde datum was waarop de Verenigde Naties het Verdeelplan [VN-resolutie 181] van 1947 goedkeurden, dat Palestina verdeelde in twee aparte staten: een Joodse en een Arabische staat.
Maar dit was zonder twijfel een nogal ongelukkige keuze: door het selecteren van deze historische datum, toen de Verenigde Naties haar goedkeuring hechtte aan een besluit dat verworpen werd door de Arabische Liga en de Palestijnse vertegenwoordigers, leek de VN bereid te zijn om met terugwerkende kracht deze afwijzing en de daaropvolgende Arabische agressie goed te keuren.
Verdiep u en lees verder op Brabosh