zondag 27 december 2009

OIC krijgt meer invloed in VN veiligheidsraad

Slecht nieuws voor de Joodse Staat. Zoals al eerder gemeld is Libanon vanaf 1 januari 2010 voor 2 jaar lid van de VN veiligheidsraad. Daarmee hebben Syrië en Iran direct inzicht en invloed op de besluitvorming. Ook Brazilië, Gabon en Nigeria nemen per 1 januari plaats in veiligheidsraad. De 10 landen die het nieuwe intenationale landschap gaan bepalen zijn de permanente leden Rusland, Groot-Britannië, Frankrijk, China en de Verenigde Staten en de niet-permanente leden Brazilië, Gabon (OIC), Turkije (OIC), Libanon (OIC) en Nigeria (OIC).
Deze nieuwe bezetting is in eerste plaats slecht nieuws voor Israël. 4 van de 10 landen zijn lid van de Organization of the Islamic Conference. Er zulllen meer moties dan ooit tegen de Joodse staat worden ingediend.

Nu hebben de permanente leden het vetorecht, maar zoals u weet is het enige land dat Israël beschermde de Verenigde Staten en daar kan Israël niet meer 100% op bouwen daar Obama de VN uitermate belangrijk vindt en "consensus" het nieuwe appeasers toverwoord is geworden. Engeland en Frankrijk zitten er voor spek en bonen bij en zich onthouden van stemming wordt in Parijs en Londen als ultieme verzetsdaad gezien.

In de tweede plaats zal het de VS hinderen. Sancties tegen Iran kunnen als verleden tijd worden beschouwd. Rusland en China zijn al tegen, Brazilië heeft zich tegenstander verklaard van sancties, en het stemgedrag van de OIC-landen hoef ik niet te bespreken. Daarnaast bestaat er een gerede kans dat acties als in Afghanistan ernstig gehinderd zullen worden door de nieuwe samenstelling van de VN veiligheidsraad.

Eén ding staat in ieder geval buiten kijf. Israël gaat het komende jaar een zware tijd tegemoet.