woensdag 30 december 2009

Hoe ziet Israël vrede?

Wanneer je de MSM en andere linkse outlets moet geloven is Israel niet geintresseerd in vrede. Niet is minder waar. De vraag is hoe Israel vrede wil bereiken met de Palestijnen. Hieronder de vijf Israëlische uitgangspunten;    
  1. Aan Israel wordt gevraagd Palestina als staat te erkennen.  De Palestijen wordt gevraagd Israel als staat te erkennen. De Palestijnse weigering Israel als joodse staat te erkennen is de kern van het conflict.
  2. De Palestijnse "vluchtelingen" moeten worden opgevangen binnen een onafhankelijk Palestina. Israël kan het zich demografisch niet veroorloven deze Palestijnen op te vangen. Dat zou de directe ondergang van de enige Joodse staat ter wereld betekenen.
  3. Een eventueel vredesverdrag moet het conflict in al haar aspecten beëindigen. Vrede moet permanent zijn. Geen tijdelijk verhaal waarin de Palestijnen nog allerlei aanvullende eisen kunnen doen en daarmee het conflict met Israel continueren. Het vredesakkoord is bindend. Aanvullende claims zijn ontoelaatbaar.
  4. Nadat Israel Gaza en Zuid-Libanon verliet, werden uit die gebieden constant aanvallen op Israel uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat een toekomstige Palestijnse Staat gedemilitariseerd is, zodat terroristen en Iran en haar proxies de Palestijnse staat niet kunnen exploiteren voor eigen pervers en dodelijk gebruik.
  5. Het vredesaccord moet gegarandeerd worden door de internationale gemeenschap onder leiding van de Verenigde Staten van Amerika zeker aangaande demilitarisatie en veiligheid.
Niets vreemds aan. Het enige dat de Palestijnen hoeven te doen is de weg vinden naar een onderhandelingstafel. Dat is de weg die zij op dit moment kwijt zijn.