vrijdag 25 december 2009

Grettaforum brengt Hitlergroet

We kennen haar gegiechel over 6 miljoen en opmerkingen over het 'bezetten van Amsterdam-Zuid', maar de handschoenen zijn nu echt helemaal uit: onder een banner 'stop de vernietiging van het Palestijnse volk' brengt het Grettaforum nu doodleuk de Hitlergroet

Die moet dan dienen als illustratie voor een vunzig stukje met daarin:
Dat christenen traditioneel worden bespuugd door de joden die ze helpen houdt de kerk natuurlijk in de doofpot. (..) Door schuldgevoel is het antisemitisme omgeslagen in filosemitisme, en is er een nieuw antisemitisme in zwang, namelijk tegen Arabieren, die ook semieten zijn. We hebben nog ± 20 jaar om te zien of daar een nieuwe holocaust uit voortvloeit - voor zover die nog niet in gang is gezet.
OK opgelet: Wetboek van Strafrecht

Art. 137c Sr. Belediging van een bevolkingsgroep
1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Art. 137e. Openbaarmaking discriminerende uitlatingen
1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
(..)
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Hup Moszkowicz!