dinsdag 1 december 2009

Europese regeringen ondermijnen Israel met subsidies voor radicale NGO's

Ik ben niet principieel tegen het financieren van organisaties die vanuit een bepaalde politieke achtergrond actief zijn wat betreft het Israelisch-Palestijns conflict, maar maak mij wel ernstig zorgen over de mate waarin juist zeer kritische en soms ronduit antizionistische organisaties door Europa worden gesteund. Daarmee dragen we niet bij aan vrede maar juist aan verdere polarisatie. Bovendien getuigt het van weinig respect voor het democratische Israel, een bondgenoot waarmee de EU op andere terreinen nauw samenwerkt.
Leest u verder op Israel in de media