zondag 6 december 2009

Emigratie naar Israel en Westbank gestegen door crisis

De Wall Street Journal signaleert een grote stijging van de emigratie naar Israel vanuit de VS als gevolg van  de economische crisis. Naar schatting zullen als 2009 afloopt vierduizend Noord Amerikaanse Joden naar Israel zijn geemigreerd, 33% meer dan in 2008 en een recordaantal sinds 1973. De Israelisce economie doet het relatief goed.
Eenzelfde beweging is te zien bij Palestijnen: die stromen bij honderden naar de Westbank, meest vanuit de Perzische Golf. Voor de Westbank is een economische groei van 5% verwacht - een unicum in 2009 -, terwijl het aantal banen in de Golfstaten en vooral Dubai sterk krimpt. In Ramallah en andere Palestijnse steden schept de explosief sterk toegenomen activiteit in de bouw nieuwe banen, onder meer door $1,7 miljard aan internationale steun in 2008. (Daar zou Oxfam Novib ons ontwikkelingsgeld dus beter aan kunnen besteden dan aan de anti-Israellobby in Europa.)
Israel heeft de laatste tijd veel maatregelen genomen om de PA te helpen de veiligheid in het gebied te handhaven en de bewegingsvrijheid te vergroten door het opheffen van een recordaantal roadblocks. (Hier het WSJ-artikel)