zondag 13 december 2009

Een welkomswoord

Sjavua Tov en Chanoeka Sameach.
Welkom op Israned,
       Ten eerste willen wij onze sponsor bedanken voor de sponsoring van de link www.israned.com.
       Team Israned is dit blog begonnen daar wij  het gevoel hebben dat er teveel aandacht in de Main Stream Media  is voor nieuws en opinies die niet echt pro-Israel zijn te noemen. De MSM kunnen wij niet veranderen dat is teveel verankerd in oude denkpatronen, maar zoals u weet is het internet hard bezig een deel van de MSM over te nemen. Informatievoorziening is sneller en meer op maat gesneden. Vooral dat laatste is waar Israned zich op wil richten. Informatie over Israel en aanverwante zaken die men niet snel in de MSM kan terugvinden.

      Wij willen graag ons team met meer bloggers uitbreiden en zoals het nu er nu naar uitziet hebben we Jitsgak als blogger binnengehaald.
      Zoals het betaamt woont u als lezer in verschillende landen op verschillende continenten: Nederland, Israel, Belgie, Italie, Groot Britannie, Duitsland, Verenigde Staten, Zuid Afrika, Polen en 1 lezer in Cairo.
      Wij maken geen reclame, maar wij stellen het op prijs wanneer u uw Nederlandstalige familie, vrienden, kennissen inlicht over Israned zodat wij allen sterker kunnen staan in deze woelige anti-Israel tijden .
      Bedenk dat kennis een groot goed is en een wapen tegen antisemieten en anti-zionisten.
Bedankt voor uw aandacht.
Team Israned,
Jantien
Isser
Jitsgak
sponsor