donderdag 3 december 2009

De libanese regering kiest, maar niet verstandig

De Libanese regering van nationale eenheid, een coalitie bestaand uit pro-westerse partijen aangevuld met Hezbollah, heeft in al haar wijsheid besloten Hezbollah niet te ontwapenen. Nu was dat officieus al een gegeven, maar nu is het omgezet in beleid gesteund door de regering. De consequenties mogen dan dan ook duidelijk zijn. Bij een komende Hezbollah provocatie aan het adres van Israel zal de gehele Libanese regering ergo geheel Libanon aansprakelijk worden gehouden. Aangezien Hezbollah de confrontatie met Israel zoekt,
Hezbollah leader Hassan Nasrallah asserted on Monday that the use of violence was the most effective way to end Israel's occupation of Arab lands, amid criticism in Lebanon of his militant organization's refusal to disarm.
woekert deze veenbrand dan ook rustig voort. De explosie zal echter een geweldadige zijn, daar Israel in 2006, onder lafhartige internationale druk, verzuimde af te maken wat het had moeten doen haar eigen bevolking te beschermen tegen de niets ontziende agressie van Hezbollah.