zaterdag 12 december 2009

De eigen waarheid van The Rights Forum

Vorige week werd onder veel belangstelling het 'nieuwe' Rights Forum gepresenteerd, dat is genoegzaam bekend. Minder bekend is dat dit forum helemaal niet nieuw is: deze zoveelste anti-Israelclub is volgens de Kamer van Koophandel al in oktober 2008 opgericht.
De inschrijving geeft nog meer interessante informatie, bijvoorbeeld over de bestuursleden. Bij het runnen van dit onfrisse clubje wordt Van Agt terzijde gestaan door Jaap Hamburger (EAJG) en Mouín Rabbani. Die laatste woont voor zover wij weten in Ramallah en Amman. Waarom het forum liegt er een eigen waarheid op nahoudt over de oprichtingsdatum is niet duidelijk.

Zou deze club ook worden gefinancierd uit ontwikkellingsgeld een apart potje van Oxfam dat helemaal niets met Koenders te maken heeft? Dat zou zomaar kunnen, want de in Duitsland geboren directeur Martin Siepermann werkte de laatste jaren bijna uitsluitend voor clubs die door Oxfam worden gesteund. Zo bekleedde hij functies bij UCP en bij ICCO. Siepermann  is een druk baasje: hij was  ook nog redacteur van Soera, waarvoor hij bijvoorbeeld de toenmalige AEL-voorzitter Dyab Abou Jahjah interviewde, hielp Van A. met diens 'Schreeuw'boek, en doet de 'Concept development' van het officieel geheel uit Israeli's bestaande anti-Israelclubje Gate 48.