woensdag 23 december 2009

Bloedsprookjes zijn hardnekkig

Aftonbladet heeft in het verleden Israel beschuldigd van het vermoorden van Palestijnen met als oogmerk het oogsten van organen. Deze krantenartikelen werden een internationale rel waarbij de zweedse minister weigerde het antisemitisme van Aftonbladet te veroordelen. Na bezoek van de Zweedse journalist aan Israël en na constatering dat zijn van horen zeggen verhaal een stomzinnige leugen was, bood deze journalist zijn verontschuldigingen aan. De schade was echter al geleden en tot op de dag van vandaag vindt de leugen nog gretig aftrek in de Arabische landen. Je zou dan ook denken dat journalisten bij een ander, gelijksoortig verhaal hun les geleerd zouden hebben. Normaal gesproken wel, maar niet als het om Israël gaat, dan is voor de nationale en internationale journaille het jachtseizoen geopend en is alles geoorloofd.
Afgelopen dagen hebben meerdere grote persbureaus een Israelisch orgaanschandaal uit 2004 opgerakeld met als oogmerk Israël te koppelen aan orgaandiefstal en Palestijnen waarmee het bloedsprookje nieuw leven wordt ingeblazen.

Een orgaanschandaal dat Israel in 2004 opschrikte wordt opgevoerd als groot nieuws. Terwijl uit een Israelische documentaire dit weekend bleek dat alle ingezetenen van Israel in gelijke mate slachtoffer waren van het schandaal. Gerespecteerde persbureaus doen mee. NRC Handelsblad spant de kroon. Correspondent Guus Valk insinueert dat de Israelische documentaire nu het Zweedse verhaal bevestigt. Ook Novum kan er wat van. In haar persbericht vermeldt het: “Israel heeft toegegeven dat er in de jaren negentig organen van overledenen, onder wie Palestijnen, zijn getransplanteerd zonder dat daar toestemming voor was (…)”.   Waarom apart notie maken van Palestijnen?
Leest u even verder;
Delen uit een interview met de verantwoordelijke voor het Israelische orgaanschandaal, patholoog-anatoom Hiss, werden afgelopen weekend uitgezonden op de Israelische televisie. De documentaire maakte duidelijk dat Hiss van iedereen – Israelische soldaten, Israelische burgers, Palestijnen en buitenlandse overledenen gelijk – zonder overleg met nabestaanden organen en lichaamsdelen verwijderde voor onderzoek of verkoop aan medische opleidingen. In 2004 moest Hiss zijn directeurschap van het Israelische nationale Greenberg Instituut voor Medisch-forensisch onderzoek neerleggen. De Israelische regels werden tien jaar geleden aangescherpt om dit soort praktijken te voorkomen.
Over de gehele wereld komt orgaandiefstal voor. Normaal gesproken wordt etniciteit niet aan de orde gesteld, waarom dan ook het NRC Israel eruit licht is ondertussen nagenoeg bekend.