donderdag 26 november 2009

Verklaring van MP Netanyahu over bouwstop nieuwe nederzettingen

Chapeau aan Brabosh die de verklaring van Netanyahu voor ons allen vertaalt, hierrrrr het geheel, hieronder een samenvatting.
Vandaag heeft mijn kabinet zijn goedkeuring gegeven voor een terughoudend beleid ten aanzien van de nederzettingen, waarin begrepen het opschorten van nieuwe bouwvergunningen en nieuwbouw in Judea en Samaria voor een periode van tien maanden.
Mijn kabinet heeft deze verregaande stap gemachtigd uit een diep verlangen naar vrede. Wij hopen dat dit besluit zal helpen tot het lanceren van zinvolle vredesonderhandelingen om een historisch vredesakkoord te bereiken dat uiteindelijk het conflict tussen de Palestijnen en Israël zal beëindigen.
Wij hebben er ons toe verbonden om nauw samen met te werken met de Verenigde Staten om vrede en veiligheid in de regio te bevorderen.
Vele van onze vrienden hebben ons verteld dat zodra Israël de eerste stap op weg naar de vrede neemt, de Palestijnen en de Arabische wereld positief zouden reageren met het nemen van hun eigen stappen in het creëren van een opwaartse cyclus van goede wil. Aldus neemt de de regering van Israël vandaag een zeer grote en moeilijke stap naar vrede. Ik hoop dat de Palestijnen en de Arabische wereld de gelegenheid zullen aangrijpen om samen met ons te werken aan een nieuwe start en een nieuwe toekomst voor onze kinderen en hun kinderen.