donderdag 26 november 2009

Obama's gedachtenpatroon is huiveringwekkend

Deze blog is niet direcht aan Israel gerelateerd maar is zeker van belang voor Israel, daar wij kunnen zie hoe Obama denkt en handelt en dat is geen pretje. Onderstaand is een bericht uit Nieuw Religieus Peil
De nabestaanden van de bij een zelfmoordaanslag door Hezbollah in 1983 in Libanon omgekomen 241 Amerikaans militairen hebben krachtens een rechtelijke uitspraak van 2007 recht op smartengeld voor een bedrag van in totaal 2.650.00 miljoen dollar. Aan dat vonnis gingen meer dan 10 jaar procederen vooraf. Deze aanval wordt door velen beschouwd als de eerste terroristische aanslag op de VS. De regering Obama wil deze uitspraak echter aanvechten, omdat betalingen van uit Iraanse bron de onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma zouden kunnen schaden.

Amerikaanse Mariniers in dienst van hun land zijn door terrosisten opgeblazen met behulp van Iran. De familie zoekt schadevergoeding bij de vijandelijke staat Iran en Obama besluit deze actie te belonen door hem te saboteren. Een klap in het gezicht van de nabestaanden van deze postume helden. Het zegt veel over Obama en dat deze man een ijskoud hart heeft die niets ontziend over lijken gaat zijn doel te bereiken. Israel zou er goed aan doen deze zaak nauwgezet te volgen, daar er lering getrokken kan worden voor eventuele consequenties voor de Joodse Staat inzake het "vredespeoces".