zaterdag 21 november 2009

Indien ik u vergete O Jeruzalem (1)

Met deze mini-serie van artikelen wil ik aangeven dat de Arabische/Palestijnse/islamitische claim op Jeruzalem voortkomt uit een politieke motivatie.

Introductie

De Joodse connectie met Jeruzalem is gefundeerd in de Joodse geschiedenis, religie en in de traditie. Judaïsme maakte meer dan 3000 jaar geleden Jeruzalem tot haar hoofdstad en de stad heeft zelfs in de tijd van de diaspora een overheersende plaats binnen het Jodendom ingenomen. Dit komt tot uiting in de Torah, in de feestdagen en in de tradities. In de Joodse gebeden wordt er herhaaldelijk gerefereerd aan Jeruzalem. Er wordt gebeden in de richting van Jeruzalem. Tijdens de twee belangrijkste feestdagen binnen het Judaïsme, Pesach en Jom Kipoer is de zin “Volgend jaar in Jeruzalem” de afsluiting van de respectievelijke feestdagen. Jeruzalem wordt in de Torah en Haftorah 669 keer genoemd. In de Bijbel 154 keer en in de koran het overweldigende aantal van nul keer. U leest het goed, nul keer.
Lees verder op De Dagelijkse Standaard